Videoslužby

Pro Vaše akce Vám nabízíme možnost zaznamenat jejich průběh videokamerou našim kameramanem a následné zpracování digitální videostřižnou, s možností profesionálního titulkování, střihů, přechodů obrázků, vkládání vysvětlovacích textů a poznámek, mixáži zvuků, dodatečného doplnění komentáře a jiné.

Cena natočení videokamerou:

Cena zahrnuje práci kameramana. To znamená, že při objednání této služby po skončení natáčení Vám kameraman předá natočený videopásek. Nejsou tedy prováděny žádné úpravy pořízeného videa. Rovněž tak Vám předá fotozáběry na kinofilmu (vyjímečně na nosiči - kartě - u digitálních fotografií), a to dle předem uzavřené dohody. V ceně není zahrnuta cena videopásky (kterou si můžete dodat sami), kinofilmu nebo média a doprava kameramana. V pracovní dny od 06,00 hod do 20,00 hod je po Praze doprava kameramana na místo natáčení zdarma. Mimo tuto dobu a v soboty, neděle a svátky podle domluvy.

Poznámka: Můžete objednat i komplexní službu s úpravou videa a vyvoláním fotografií, nebo jejich dodáním na jiném nosiči (např. CD R).

Ceník pro účely organizací typu NNO:

v pracovní dny:

08,00 - 16,00

150,-Kč/hod

záznam kamerou

16.00 - 20,00

200,-Kč/hod

záznam kamerou

20,00 - 22,00

250,-Kč/hod

záznam kamerou

22,00 - 06,00

400,-Kč/hod

záznam kamerou

06,00 - 08,00

300,-Kč/hod

záznam kamerou

V ceně je i pořízení občasných fotozáběrů fotoaparátem (cca 10 za hodinu). Jiné dle dohody.

v soboty, neděle a svátky:

08,00 - 16,00

250,-Kč/hod

záznam kamerou

16.00 - 20,00

300,-Kč/hod

záznam kamerou

20,00 - 22,00

400,-Kč/hod

záznam kamerou

22,00 - 06,00

500,-Kč/hod

záznam kamerou

06,00 - 08,00

350,-Kč/hod

záznam kamerou

Bonus: V případě, že jsou služby jedním klientem využívány častěji, přičemž cena každé jedné zakázky je minimálně 600,-Kč, pak je poskytnut bonus:

- u 3. - 4. zakázky (nebo zakázky nad 10.000,-Kč) = mínus 3% z účtované ceny

- u 5. - 8. zakázky (nebo zakázky nad 20.000,-Kč) = mínus 6% z účtované ceny

- u 9. - 10 zakázky (nebo zakázky nad 30.000,-Kč) = mínus 12% z účtované ceny

- u 11. a další nebo zakázky nad 50.000,-Kč) = mínus 18% z účtované ceny

Ceník pro ostatní organizace (s.r.o. a.s. apod.):

všechny ceny jsou o 100,-Kč vyšší než pro NNO.

Bonus: jako u NNO

Ceník pro fyzické osoby:

smluvní

Bonus: jako u NNO

Ceník zpracování natočeného materiálu videostřižnou

Materiál pro videostřižnu může být dodán samostatně na Vámi natočeném videopásku, nebo s využitím výše uvedené služby kameramana. Ceny jsou počítány z délky kazety do 90 minut na celkovou dobu po střihu.

Video v časové délce trvání

Vámi natočené video

kameramanem natočené video

prvních 5 minut

600,-Kč/min. (min. 2000,-Kč)

400,-Kč/min. (min. 1500,-Kč)

dalších 25 minut

300,-Kč/min. (min. 1500,-Kč)

200,-Kč/min. (min. 1000,-Kč)

dalších 30 minut

200,-Kč/min. (min. 1000,-Kč)

150,-Kč/min. (min. 500,-Kč)

každá minuta nad 60 minut

150,-Kč/min. (min. 500,-Kč)

100,-Kč/min. (min. 300,-Kč)

Při objednání této služby bude Vám vrácen Váš videopásek a dodané zpracované video ve formátu VHS na pásce a rovněž na CD R.

Bonus: Při objednávce přesahující 30.000,-Kč bonus 3%. Při objednávce nad 50.000,-Kč bonus 8%. Při dalších objednávkách jsou smluvní bonusy dle dohody.

DOPLNĚNÍ:
Po dohodě jsme schopni zajistit i letecké snímkování.