NON-HANDICAP

Vedení ORFEUS bylo v minulém století iniciátorem této specializované výstavy - s původním názvem HANDICAP a rok, posléze s názvem NON HANDICAP - tedy výstavy, kde se setkávají výrobci zdravotních a rehabilitačních pomůcek s těmi, kteří je předepisují a kteří je prodávají a s těmi, co je používají.

Oficiálně pak před několika lety převzal ORFEUS po Sdružení zdravotně postižených v ČR úlohu organizátora a garanta odborné doprovodné části, kterou vykonávalo až do roku 2006.

Incheba Praha s.r.o., jako hlavní pořadatel výstavy, následně rozhodl o změně koncepce i svého dlouholetého partnera. Z toho důvodu nejsou již na této stránce uveřejňovány souhrnné informace, o které se několik desítek až stovek z Vás  obracíte. Můžete je nalézt na www.incheba.cz/non-handicap).

ORFEUS se každoročně této výstavy účastní jako vystavovatel.