Aktuality

 

 


V současné době nechystáme nic ze společných aktivit. Ale přijímáme Vaše návrhy, co byste rádi uveřejnit ze své práce nebo z Vámi pořádaných akcí apod.

 

 

ORGANIZACE "SVĚT JINAK" VÁS ZVE RELAXOVAT

Pojeďte s námi za obnovou duševních i fyzických sil

Proč jezdit za relaxací jen do ciziny, když i v ČR máme lázně s dlouholetou tradicí a s jedinečnými léčebnými výsledky.

Rezervovali jsem pro Vás za skvělou cenu ozdravný pobyt v moravských

termálních lázních Velké Losiny v termínu od 23. 10. - 29. 10. 2011.

             

Ubytování **kategorie v pavilonu s dvojlůžkovými pokoji a společným příslušenstvím

v patře. Přímo v pavilonu je k dispozici klubovna, kuchyňka a malá tělocvična.

Dvoupatrový pavilon není bezbarierový a nemá výtah.

Cena pobytu za 7 dní a 6 nocí je jen  4.190 Kč

Stravování formou plné penze je zajištěno přímo v budově.

Doprava vlastní, v místě vlaková i autobusová zastávka, možnost parkování

Procedury budou probíhat v hlavní budově lázní vzdálené asi 5 minut chůze.

V ceně je zahrnuto:  6x ubytování, 6x plná penze, lékařská konzultace, 6x vstup do termálního bazénu, 1x vířivá koupel, 1x parafínový zábal, 1x klasická masáž částečná,    

1x cvičení na míčích, lázeňský poplatek. Další procedury je možné dokoupit na místě.

 

Termální sirné prameny mají blahodárné účinky na pohybový aparát (revma, artróza, osteoporóza, poúrazové a pooperační stavy),  na nervovou soustavu (polyneuropatie, hybné poruchy po mozkových příhodách), s úspěchem se tu léčí postižení kloubů, bolestivé stavy kloubů, šlach a svalů. Prokázané léčebné účinky má i na záněty horních dýchacích cest, astma, kožní onemocnění, dermorespirační syndrom a mnoho dalších.

 

Teplota pramenů se pohybuje okolo 36°C a balneoterapie je využívaná k léčebným koupelím i k napájení vnitřního bazénu, které doplňuje celá řada lázeňských, ale i preventivně relaxačních a wellness procedur.

 

Pokud vás naše nabídka oslovila, napište nám co nejdříve na naši adresu, e-mailem nebo si u nás pobyt v lázních objednejte telefonicky. Domluvili jsme pro vás vynikající podmínky, které v nabídce lázní nenajdete. Mimořádně vám můžeme sjednat obsazení jen jednoho lůžka ve dvojlůžkovém pokoji. Myslíme si, že lepší podmínky vám nikdo nenabídne.O zdraví je třeba pečovat, neváhejte a udělejte to.

 

Přihlášky podávejte do 7. 9. 2011.  Počet rezervovaných míst je omezený.

 

www.svetjinak.cz, KONTAKT :  info@svetjinak.cz, tel.: +420 604 918 104+420 604 918 104

 


4.4.2011

Pracovní pobyt defektologů z Chorvatska v ČR

Program Chorvatů na 27.4. - Hradec Králové

Program Chorvatů na 28.4. - Praha

Občanské sdružení ORFEUS od svého založení úzce spolupracuje s organizacemi zdravotně postižených v Chorvatsku, konkrétně s organizací Udruga invalida rada Záhřeb (UIRZ) a jejím prostřednictvím i s Magistrátem hl.m. Chorvatska Záhřebem. O uskutečněných aktivitách je možné nalézt řadu podrobných informací v nejrůznějších odkazech na těchto webových stránkách.
V lednu tohoto roku nás proto kontaktoval zástupce Sdružení defektologů města Záhřeb s informací, že uvedená organizace každoročně pořádá studijní pobyt v některé z evropských zemí a že pro tento rok padla volba na Českou republiku. Z uvedených faktů pak logicky vyústila žádost, zda bychom byli ochotni pomoci s přípravou odborné části jejich pobytu, který se uskuteční ve dnech 27. – 29. dubna. Na základě naši kladné odpovědi začala proto počátkem února řada jednání směřujících k co nejkvalitnějšímu naplnění cíle, spočívajícího v seznámení se s řešením problematiky výchovy a vzdělávání osob se specifickými potřebami v podmínkách naši země.
Vzhledem k tomu, že ORFEUS dlouhodobě spolupracuje s katedrou sociální práce a sociální politiky (od ledna tohoto roku již samostatným Ústavem sociální práce) Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové je zajištění pobytu chorvatských defektologů v ČR pojato jako společná akce obou uvedených českých partnerů. V tomto smyslu bylo proto navrženo uskutečnit odborný program 27. dubna v Hradci Králové a 28.dubna v Praze.
Stěžejním bodem programu pobytu chorvatských defektologů v Hradci Králové bude pracovní setkání (workshop), který se uskuteční v AULE budovy Objektu společné výuky Univerzity v Hradci Králové od 13.30 hodin ( pozvánka viz níže). Účast a odborné příspěvky zatím přislíbil doc. PhDr. Boris Titzl PhD. z katedry speciální pedagogiky PdF UHK a PaedDr. Eva Matějíčková, členka předsednictva Psychopedické společnosti a PaedDr. Jitka Kubecová, koordinátora logopedické péče v Královehradeckém kraji.
 

POZVÁNKA

Ústav sociální práce Univerzity  Hradec Králové

a

občanské sdružení ORFEUS 

si Vás dovolují pozvat na

pracovní setkání (workshop)

se členy delegace Spolku defektologů města Záhřeb

které se uskuteční dne 27. dubna od 13.30 hodin v budově Objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové, Hradecká 1227, místnost  - AULA

Program:

  •  vystoupení ředitele Ústavu sociální práce JUDr. Miroslava Mitlöhnera CSc.
  •  vystoupení vedoucí delegace Spolku defektologů města Záhřeb paní Dubravky Vajdičové
  • odborné příspěvky účastníků k problematice výchovy osob se specifickými potřebami    
  • diskuse, výměna zkušeností a navázání nových kontaktů  

   Pracovní setkání je nedílnou součástí studijního pobytu delegace Spolku defektologů města Záhřeb v České republice ve dnech 27. až 29. dubna 2011 jehož zajištění je společnou akcí ÚSP UHK a o.s.ORFEUS.

   Delegaci tvoří na čtyřicet odborníků z různých Záhřebských výchovných ústavů a zařízení pod vedením zástupců Ministerstva školství Chorvatské republiky, Edukačně rehabilitační fakulty Záhřebské univerzity a Asociace pro výchovu a vzdělávání.

   Workshopu bude předcházet návštěva členů chorvatské delegace ve vybraných školských zařízeních na území města Hradce Králové  

     JUDr. Miroslav Mitlöhner CSc.                                                 Dr. Josef Vanický

        ředitel Ústavu sociální práce                                                    předseda o.s.ORFEUS


Program dne 27. dubna 2011 – Hradec Králové

9.00       - příjezd delegace autobusem do Hradce Králové ( Hradecká 1231/113 ) 

9.15       -  skupina č.1 návštěva Mateřské, Speciální základní a Praktické školy Hradec Králové 

                 Škola  zajišťuje komplexní nabídku vzdělávacích programů pro mentálně postižené žáky od předškolního věku do dospělosti a diagnostiku ve speciálně pedagogickém centru. Součástí zařízení je mateřská škola, přípravná třída, základní škola praktická a speciální, praktická škola a školní družina. Základní škola speciální je určena pro žáky, kteří vzhledem k hloubce svého mentálního postižení nejsou schopni zvládat učivo základní školy praktické sdělí se na dva stupně – l. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň tvoří 7. až 10 ročník. Ve školním roce 2010/11 je otevřeno 9 tříd ( 2 třídy jako kmenové rehabilitačního stupně pomocné školy a 3 třídy autistické). V rehabilitačních třídách jsou souběžně 2 pedagogičtí pracovníci a to učitel a vychovatel. Nedílnou podmínkou pro zachování kvalitních podmínek pro vzdělávání zde jsou pedagogičtí asistenti nebo osobní asistenti.        

9.30     -  skupina č.2 přesun a návštěva Středního odborného a odborného učiliště pro sluchově postižené Hradec Králové    

                 Učiliště je součástí komplexu škol do něhož jsou zařazovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami – vzdělávají se zde zejména děti a žáci s vadami sluchu, s vadami řeči, s vadami zraku, vývojovými poruchami a případně se zdravotním oslabením. Komplex tvoří Mateřská škola pro sluchově postižené a děti s vadami řeči, Základní škola pro žáky s vadami sluchu, Základní škola logopedická a Střední pedagogická škola pro sluchově postižené a doplňuje ho Speciálně pedagogické centrum. Od školního roku 2005/06  je fakultní školou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha.     

Předpokládaná doba návštěvy v uvedených zařízeních cca 2 hodiny.

Složení skupiny č.1: 25 záhřebských defektologů, zástupce organizátora, 2 tlumočníci; skupiny č.2: 20 záhřebských defektologů, zástupce organizátora, tlumočník. Počty účastníků jsou přizpůsobeny podmínkám navštívených zařízení.  

12.00 – oběd (Střední odborné učiliště pro sluchově postižené)

13.30 - zahájení pracovního semináře (workshopu) Aula Univerzity Hradec Králové

15.30 - prohlídka města a přesun autobusem do Prahy
 

19.00      - ubytování v hotelu Praga1855


Program dne 28. dubna 2011 – Praha

 

¨
8.30 - společný odjezd všech skupin autobusem od hotelu k návštěvě vybraných zařízení

časové údaje příjezdu do jednotlivých zařízení

8.45 - skupina č.1 Základní škola speciální a Praktická škola Rooseveltova Praha 6, dislokované pracoviště ZSŠ Alžírská
Škola je umístěna v areálu Dětského centra Paprsek v rekonstruované budově umožňující vzdělávat děti s kombinací těžkého fyzického, mentálního a smyslového postižení. Zahrnuje 3 třídy, hernu, tělocvičnu, výtvarnou dílnu, rehabilitační místnost a další nezbytné zázemí. Třídy jsou vybaveny nábytkem vytvořeným na míru dle speciálních potřeb žáků s těžkým zdravotním postižením. V současnosti školu navštěvuje 24 žáků. V dubnu 2010 ve spolupráci s DCP byla dokončena a zprovozněna relaxačně stimulační senzorická místnost Snoezelen – využívána je terapie založená na vnímání světla, vůně, pocitů, šumů a chutí.

9.00 - skupina č.2 Základní škola speciální a Praktická škola Rooseveltova Praha 6, dislokované pracoviště Praktická škola-Lyceum, Pod Marjánkou
Praktická škola je určena absolventům základních škol praktických a speciálních a žákům, kteří absolvovali základní vzdělávání formou individuální integrace na běžných základních školách.První ročník byl otevřen k 1.září 2010 a je v něm v současné době zapsáno 5 žáků. Cílem vzdělávání je doplnění a rozšíření základů vzdělání; příprava na co nejvíce samostatný život; příprava k výkonu zaměstnání v jednoduchých pomocných profesích ve zdravotnických zařízeních, v sociálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství, v oblasti služeb, případně v chráněných pracovištích. Absolvent Lycea získá střední vzdělání a dovednosti pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života – toto vzdělávání bude ukončeno závěrečnou zkouškou.

9.15 - skupina č.3 Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6, U Boroviček 1
Škola je určena žákům, u nichž je diagnostikována specifická porucha učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod.) a je vybavena moderní technikou včetně počítačové učebny a interaktivní tabule. Využívá služeb školního speciálního pedagoga který ve třídách provádí depistáže, zpracovává komplexní diagnostiku v případě obtíží u konkrétního žáka a po dohodě s rodiči začíná s dítětem individuálně pracovat. V současné době zde v 10 třídách studuje 125 žáků.

9.30 - skupina č.4 Speciální škola při Fakultní nemocnici Motol Praha 6
Škola byla založena již v roce 1950 jako první zařízení toho druhu v ČR. V současné době zajišťuje výuku dětí na jednotlivých odděleních I. a II. dětské kliniky – vyučovány jsou děti s nemocemi interními, chronickými, mentálně, tělesně, sluchově i zrakově postižené, včetně dětí s vývojovými vadami. Její součástí je kromě základní, zvláštní také škola mateřská, školní družina a školní klub – vzdělávaný jsou zde děti od dvou do patnácti let. Pedagogický sbor se skládá z 22 speciálních pedagogů a vychovatelů, kteří se dětem věnují nejen u lůžka, ale i v hernách a speciálních třídách.

Předpokládaná doba návštěvy v uvedených zařízeních cca 2 hodiny.
Složení skupiny č.1 a č.2: 10 záhřebských defektologů, zástupce organizátora, tlumočník; skupiny č.3: 15 záhřebských defektologů, zástupce organizátora (tlumočník vlastní, zajištěn školou); skupiny č.4: 3 záhřebští defektologové, zástupce organizátora, tlumočník. Počty účastníků jsou přizpůsobeny podmínkám navštívených zařízení.
Návrat společný autobusem v pořadí podle skupin od č.1 do č.3 nebo individuálně podle vlastního programu pro zbytek dne. Všechna vybraná zařízení jsou dislokována na území Městské části Prahy 6, poblíž Pražského hradu.