Nabídka studentům

Studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol sociálního a humanitního zaměření nabízíme konzultace a vedení postupových, seminárních, ročníkových a diplomových prací zejména v oblasti sociálně právního poradenství, sexuality zdravotně postižených a domácího násilí. Po předchozí dohodě možnost krátkodobých stáží a odborných praxí v naší organizaci. Přehled některých prací studentů, kteří s námi spolupracovali, můžete najít v sekci sociální ekonomiky.
Organizace úzce spolupracuje s řadou odborníků na výše uvedenou problematiku a může bezplatně poskytnout i vlastní odbornou literaturu - sborníky z celostátních konferencí a seminářů.
V rámci programu CIP EQAUL, v kterém ORFEUS aktivně bral účast,  zaměřoval pozornost na problematiku sociální ekonomiky a jejího využití ve zvýšení zaměstnanosti sociálně vyloučených skupin obyvatelstva z trhu práce. V podpoře uplatňování uvedeného segmentu společnosti na trhu práce pokračuje soustavně nadále.

V tomto smyslu má prostřednictvím členů rozvojového partnerství HEFAISTOS, kteří se na projektu aktivně účastnili, trvale vybudovaný odborný expertní tým, který může ad hoc být uplatněn i v této oblasti. Kromě toho pro vážné zájemce může zprostředkovat i kontakty na zahraniční partnery ze Španělska, Itálie, Polska, Chorvatska a Slovenska.

Od roku 2014 tuto službu neposkytujeme, ale můžeme doporučit, kde se obrátit.

V případě zájmu pošlete email na vanicky@orfeus-cr.cz