KSPSP

Občanské sdružení ORFEUS v rámci své činnosti ve vzdělávací oblasti dlouhodobě spolupracuje na základě uzavřené Dohody o partnerství a spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity v Hradci Králové. Výkonným pracovištěm je katedra sociální práce a sociální politiky (KSPSP) vedená JUDr. Miroslavem Mitlöhnerem CSc.

Katedra sociální práce a sociální politiky, která vznikla 1. září 2003 garantuje studium tříletého studijního bakalářského programu a navazujícího dvouletého magisterského programu Sociální práce. V roce 2006  byl otevřen nový tříletý obor Sociální práce ve veřejné správě (blíže www.kspsp.info). Konkrétní odezvu této spolupráce akademického pracoviště a nestátní neziskové organizace představuje zejména pořádání (případně spolupořádání) celostátních seminářů a konferencí a odborných setkání-workshopů:

  • 2004 - celostátní konference „Sexualita mentálně postižených";
  • 2005 - celostátní konference „Domácí násilí a zdravotně postižení";
  • 2006 - celostátní odborný seminář „Úloha sociální ekonomiky ve zvyšování zaměstnanosti sociálně vyloučených skupin obyvatel České republiky";
  • 2007 - workshop „Sociální ekonomika a její úloha při zmirňování sociálního vyloučení osob znevýhodněných na trhu práce";
  • 2008 - konference „Etické a právní aspekty domácího násilí";
  • 2008 - celostátní konference „Sexualita mentálně postižených II" (vpřípravě).

Spolupráce s uvedenou katedrou a jejími členy se odráží i v zařazení vedoucího katedry JUDr. Miroslava Mitlöhnera, CSc. a tajemnice katedry Mgr. Zuzany Truhlářové do expertního týmu projektu HEFAISTOS realizovaného v letech 2005 - 2008 v rámci programu CIP EQUAL. Prostřednictvím uvedeného projektu a jím realizovaných nadnárodních partnerství má katedra možnost využívat i poznatky a zkušenosti ze Španělska, Itálie, Polska a Slovenska.