Firmám

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FIRMÁM

 

Základem pro stanovení ceny účetní evidence je počet účetních zápisů. Jeden účetní doklad zpravidla obsahuje několik účetních zápisů.

 

Cena za měsíc:

1 -  30 položek                    1.500,- Kč

31 – 100 položek                 1.500,- + 30,- Kč za každý další účetní zápis nad 30

101 – 200 položek               3.600,- + 25,- Kč za každý další účetní zápis nad 100

201 a více                           5.100,- + 20,- Kč za každý další účetní zápis nad 200

 

Rekonstrukce účetnictví do doby počátku vedení účetnictví dle uzavřené smlouvy je při počtu do 100 položek 45,-Kč za položku. Nad tento počet je cena smluvní, podle počtu položek.

**********

 PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ EVIDENCE

 

Základem pro stanovení ceny účetní evidence je počet zaměstnanců. Druh pracovně právního vztahu není rozhodující.

 

Cena za měsíc:

1 – 5          zaměstnanců                 2.000,- Kč

5 – 15        zaměstnanců                 2.000,- + 300,- Kč za každého dalšího zaměstnance

15 – 25      zaměstnanců                 5.000,- + 250,- Kč za každého dalšího zaměstnance

25 a více    zaměstnanců                 7.500,- + 200,- Kč za každého dalšího zaměstnance

 

Přihlášení a odhlášení zaměstnance – za úkon 150,- Kč

 **********

 

JEDNORÁZOVÉ ROČNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ

 

Cena za rok

1 -  30 položek                        3.000,- Kč

31 – 100 položek                     3.000,- + 50,- Kč za každý další účetní zápis

101 – 200 položek                   7.500,- + 40,- Kč za každý další účetní zápis

201 a více                               11.500,- + 30,- Kč za každý další účetní zápis

 

 **********
 
PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU

 

Obsahuje

Kontrolu účetních dokladů a správnosti jejich zaúčtování;

Kontrolu písemností;

Kontrolu hospodářského výsledku;

Kontrolu účetní závěrky (uzavření knih)¨;

Stanovení základu daně;

Výpočet daňové povinnosti;

 

Ceny jsou smluvní. Orientační výše:

Právnická osoba                                                               od 15.000,- Kč

Právnická osoba (bez aktivit)                                             od 3.000,- Kč

Fyzická osoba                                                                  od  5.000,- Kč

Sdružení fyzických osob dle § 29 OZ                                   od 10.000,- Kč

 

 **********

 

PORADENSTVÍ

 

      Konzultace k účetnictví bez vedení účetnictví dodavatelským způsobem, spojeno s daňovým poradenstvím – bez naší odpovědnosti za Vaše účetnictví                                                  

  • Typ-A:                                                                            1.500,-Kč/hod

Metodické vedení Vašich účetních bez vedení účetnictví dodavatelským způsobem, spojeno s daňovým dohledem – s naší odpovědnosti za Vaše účetnictví

  • Typ-B:                                                                            4.000,-Kč/hod

Při vedení účetnictví (konzultace)                                                              

  • Typ-C:                                                                            600,- Kč/hod.

nebo 20% k ceně za vedení účetnictví

Ke zpracování záměru                                                                             

  • Typ-D:                                                                            2.500,- Kč/hod.

K vymáhání pohledávek                                                                           

  • Typ-E:                                                                             dohodou

**********

 SMLOUVA

 

Zadejte nám potřebné údaje viz Formulář - a odešlete je na e-mail reditel@orfeus-cr.cz   a my Vám připravíme návrh smlouvy, který Vám odešleme zpět.