Obecné informace

1)                  Ochrana údajů

Veškeré informace, které v průběhu vedení účetnictví pro Vaší organizaci o Vás a Vašich partnerech získáme, považujeme za přísně důvěrné. Naše společnost má vypracovanou řadu vnitřních opatření a kontrolních mechanizmů k zabezpečení dat a ochraně informací. Garantujeme diskrétnost a spolehlivost.

2)                  Záruky a náhrada škody

Účetní jednotky mohou zabezpečit zpracování účetnictví různými způsoby. Každé řešení má svá pro i proti.Vzhledem ke složitosti a průběžným změnám v legislativě je pravděpodobné, že dříve či později se udělá při vedení účetnictví chyba. Odpovědnost za účetnictví vždy ze zákona nese podnikatel. To je důležitým hlediskem při hledání cesty, jakým způsobem zpracování účetnictví zabezpečit to - kdo případné chyby v účetnictví zaplatí. Pokud škodu způsobí vlastní zaměstnanec, lze částečnou náhradu získat dle zákona o mzdě. Na takovou nemilou událost mají firmy poskytující účetní služby většinou uzavřenou odpovědnostní pojistku a vzniklou škodu tak nahradí.

My jsme pojištěni z odpovědnosti za škodu, kterou bychom mohli případně způsobit. Základní ručení je do výše škodní události 1 000 000,- Kč.

3)                  Způsoby vedení účetnictví

Při spolupráci s naší společností se můžete rozhodnout:

1.      vedení účetnictví

1.1.   zda budete pouze doklady shromaždovat a jednou za dohodnutou dobu (1x týdně nebo 1x za 2 týdny nebo 1 x za měsíc) nám je přivezete,

1.2.   zda budete pouze doklady shromaždovat a jednou za dohodnutou dobu (1x týdně nebo 1x za 2 týdny nebo 1 x za měsíc) si je od Vás přivezeme my (firmy v Praze),

1.3.   nebo naše účetní (dle potřeby a náročnosti účetnictví) bude dojíždět do Vaší firmy a účetnictví zpracovávat u Vás (firmy v Praze). Tato možnost může být až po 6 měsících vedení účetnictví podle 1.1.) nebo 1.2.),

1.4.   zda doklady pošlete faxem (nezabezpečené spoje\ní) nebo SFTP, tj skenované dokumenty (zabezpečené spojení). V případě potřeby první instalaci zajistí na Váš PC náš IT specialista a zaučí k obsluze .

2.      účetní poradenství

2.1.   možnost účetního poradenství v kombinaci s daňovým. Tato služba je určena pro zákazníky, kteří z nějakého důvodu nemohou či nechtějí využívat zpracování účetnictví dodavatelským způsobem. Za Vaše účetnictví neneseme odpovědnost,

2.2.   Vedeme metodicky Vaši účetní. V rámci smlouvy na pravidelný dohled přebíráme odpovědnost za Vaše účetnictví.

4)                  Chcete si cokoliv ujasnit k námi poskytovaným službám?

  • vyplňte dotazník a v poznámce můžete uvést své dotazy - nejvhodnější způsob
  • domluvte si schůzku - volejte ekonoma Ing. Vladimíra Valacha tel: +420 724179558, nebo emailem na valach@orfeus-cr.cz