Doprava

V roce 2014 tuto službu neposkytujeme. Doporučujeme se obrátit na jiné organizace, které tuto službu ještě poskytují, zejména Svaz tělesně postižených v Karlíně, Praha 8.

Pokud bychom obdrželi dotaci nebo sponzorský dar na tuto činnost, tak budeme na této stránce o tom informovat.