Děti dětem

I v roce 2009 proběhne zábavný pořad pro děti s charitativním cílem (dvacátý ročník). O co se jedná lze vidět z textu níže. ORFEUS zajišťuje volné vstupenky. Termín bude upřesněn.

Děti dětem

V Praze dne 30.11.2008

Věc: „DĚTI DĚTEM K VÁNOCŮM 2008“-

zábavný pořad pro děti s charitativním cílem (devatenáctý ročník).

Vážení obchodní přátelé.Od roku 1990 připravujeme zábavné pořady pro diváky všech věkových kategorií. Některé byly realizovány přímo ve velkých sportovních halách. Tradičně působíme s vědomím charitativních cílů. Dokazuje to již řada akcí realizovaných pod záštitou Výboru dobré vůle. Zvláštní pozornost věnujeme zdravotně postiženým dětem. Při realizaci pěti ročníků pořadu pod názvem "Děti dětem k Vánocům" jsme věnovali invalidní vozíčky tělesně postiženým dětem.Zmíněné akce jsou pochopitelně jen drobným příkladem - naše agentura rozvíjí aktivity v daleko širším spektru.Na závěr roku 2008 připravujeme vánoční pořad pro děti opět pod tradičním názvem "Děti dětem k Vánocům " devatenáctý ročník). Uskutečníme jej 30. listopadu 2008 od 14.30 hod. opětně ve Velkém sále Tělocvičné jednoty SOKOL Královské Vinohrady, Praha 2, Polská 1.Agentura Večerní hvězda bude i tentokrát ve zmíněném listopadovém pořadu "Děti dětem k Vánocům 2008" sledovat jeden ze svých stálých cílů - prostřednictvím her a soutěží vytvářet vhodné klima pro včleňování invalidní dětské populace do společenství ostatních dětí. Proto se soutěží účastní nejen zdravé děti, ale kupř. i děti na invalidních vozíčcích. Družstva budou tradičně složena tak, aby v jejich rámci soutěžily děti bez ohledu na svůj zdravotní handicap společně. Dramaturgie her vychází ze zkušeností z minulých ročníků a z tradiční spolupráce s Ústavem sociální péče pro tělesně postižené děti ze Zbůchu u Plzně a se Sdružením zdravotně postižených v ČR (SZdP ČR). Spolupořadatelem akce je občanské sdružení zdravotně postižených ORFEUS ČR.Dramaturgicky je akce tradičně koncipována jako zábavné odpoledne pro děti i jejich rodiče s cílem motivovat děti ke vhodnému využití volného času, k tělocvičné nebo umělecké činnosti a vztahu k retardovaným vrstevníkům za partnerské podpory podniků a podnikatelů. Děti uvidí známé umělce, sportovce, budou zápolit v zábavných soutěžích o ceny.Velmi si vážíme děkovného dopisu Výboru dobré vůle ze dne 10.1.1995 za realizaci integrace retardovaných dětí se zdravými v společných sportovně soutěžních družstvech, podepsaný přímo paní Olgou Havlovou. Pro loňský ročník jsme získali opětné podporu Úřadu městské části Praha 2 Finančně akci podpořily zejména Ministerstvo kultury ČR a Úřad městské části Praha 2 Dovolujeme se na Vás tímto dopisem obrátit s žádostí o součinnost při této akci a o její dílčí partnerskou podporu. K seriálu pořadů "Děti dětem k Vánocům" (osmnácti ročníkům) se celkem připojilo přes 170 firem a podnikatelů. Mnozí se stali našimi stálými partnery. Budeme velmi rádi, když rozšíříte jejich počet. Sama akce je ve své podstatě nekomerční a nezisková. Jak organizátoři, tak i účinkující pracují na přípravě a realizaci s podstatně omezenými odměnami a honoráři. Dělají to s přihlédnutím k humanitárnímu charakteru pořádaného podniku.Pro podnikatele a podniky, kteří se připojí k této akci opět připravíme tradiční reklamní tombolu a oblíbený nástěnný plakátový a reklamní kalendář pro rok 2008.

Přijďte za kouzelníky – kouzelníci přijdou k Vám.

Přijměte od nás přání pevného zdraví a osobní pohody.

ing. Vladimír K o t í k

ředitel agentury

Děti dětem kalendář