Azyl

Domácí násilí je kombinací fyzického a psychického násilí a v převažující míře se odehrává navíc za přítomnosti dětí. Zdravotně postižení patří mezi velmi rizikové skupiny, protože jsou méně schopni se násilí fyzicky bránit, ve většině případů jsou nebo si myslí, že jsou závislí na pachateli násilí a taky proto, že mají ztížený přístup k odchodu v případě vyhrocené situace, včetně přístupu ke komunikačním prostředkům.

Cílem služby je pomoci oběti násilí na nezbytně nutnou dobu osvobodit se od násilníka, umožnit jí odejít z prostředí, které jí neumožňuje s touto situaci skoncovat, protože je na trýzniteli existenčně závislá a v první řadě bytem, tj., že nemá kam jít a ani nemá finanční prostředky na první přežití. Umožnit tak ne pod tlakem najít optimální řešení situace, včetně podání trestního oznámení.

Vzhledem k tomu, že jsme na tento projekt neobdrželi státní dotaci, tak můžeme pouze doporučit možnost psychologického poradenství.