ORFEUS - občanské sdružení

Vítejte na stránkách občanského sdružení ORFEUS.

ORFEUS je občanským sdružením zdravotně postižených. Má ve svém vínku službu potřebným a snaží se naplňovat prakticky myšlenku vyrovnání příležitostí pro zdravotně postižené formou poskytování služeb Středisek služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory, osobní asistence, umožňování zvýhodněné autodopravy, organizací výstavních a odborných akcí, jakož i aktivní činností v legislativní oblasti.

Od roku 2005 je i realizátorem projektu Sociální ekonomika v ČR zapojením se do Programu CIP EQUAL projektem HEFAISTOS. Hlavním cílem: "nalezení možností, způsobů a podmínek pro vytvoření příležitostí, které by umožnily skupinám ohroženým sociální exkluzí vrátit se zpět - tj.: sociální inkluzi".

Výrazně byla prohloubena spolupráce se zahraničními organizacemi zdravotně postižených. Kromě Chorvatska byla rozšířena spolupráce o partnery ze Španělska, Itálie, Slovenska a Polska.
 Videoklip - Centrum denných služeb
Videoklip - Poradna zdrav. prav.
Videoklip - Poradna sex
Videoklip - Seznamka
Videoklip - Poradna právní
Videoklip - Poradna vztahy
Videoklip - Poradna násilí

Odkud náš navštěvujete
Locations of visitors to this page